Styret

Leder:

Pål Martin Skomedal

Kasserer:

pmskomedal@gmail.com 48234815
Henning Hansen hhhregn@online.no 90134070
Sekretær:
Ragnhild Reber Homme gorine_81@hotmail.com 90576395
Styremedlemmer:
Tor Christian Taraldsen tortar@banenor.no 91677680
Glenn Janner glenn.janner@modena.no 99339970
Andreas Eik andreaseik91@gmail.com 41686136

Steinar Åsan

Åshild Fjellestad

steinaraasan@gmail.com

aashild_fjellestad@hotmail.com

91861688

95921929