Om Kvarstein Idrettslag

Organisasjonsnr.   894 854 552.

Kvarstein Idrettslag er registrert i Frivillighetsregisteret.

Bankkonto 3060 17 07809.

Kvarstein Idrettslag ble stiftet 28. mai 1998.   Vedtektene er basert på standard lovnorm fra Norges Idrettsforbund.  Ettersom en stor del av våre aktiviter i hallen er innebandy, er laget tilsluttet Norges Innebandyforbund.

Kvarstein idrettslag driver aktiviteter i sitt nærmiljø.  Aktiviteten drives primært i Kvarsteinhallen, men i tillegg benyttes også andre anlegg i nærmiljøet. I tillegg til det idrettslige, legger man stor vekt på det sosiale slik at den enkelte skal trives i vårt miljø.

Medlemskontingent pr. år er:

  • Enkeltmedlem                           kr 100
  • Familiemedlemskap                 kr 200
  • Støttemedlem                            kr 100